Wysoki kontrast Mapa strony Czcionka mała Czcionka normalna Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej
Szukany tekst powinien być długości pomiędzy 3 a 255 znaków
Zamknij wyszukiwarkę"

Lekcje w języku angielskim metodą CLIL

Od 2016 roku w naszym liceum prowadzone są innowacyjne zajęcia edukacyjne wykorzystujące  w nauczaniu metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning). Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Metoda dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. 

 Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, słownictwo przydatne na lekcji CLIL, użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym. 

Podczas zajęć stosować można różne formy: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty i prezentacje video, muzyki i obrazów. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, warsztatowy, co pozwala na praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej. W tej metodzie uczeń skoncentrowany jest na pozyskiwaniu merytorycznych informacji wykorzystując swoje umiejętności językowe.

 

 

Rozśpiewane lekcje świąteczne metoda CLIL

Lekcja geografii poprowadzona metodą CLIL

Projekt "Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem innowacyjnych metod aktywizujących" 

Lekcja z języka hiszpańskiego "Moja wymarzona wyspa" przeprowadzona metodą CLIL

Lekcja z języka angielskiego "Body organs" przeprowadzona metodą CLIL

Lekcja języka angielskiego ""Food groups" przeprowadzona metoda CLIL

Lekcja z hiszpańskiego przeprowadzona metodą CLIL

Lekcja z geografii "Environmental problems: Acid rain and Global Warming" przeprowadzona metodą CLIL

Lekcja języka angielskiego metodą CLIL

Lekcja biblioteczna metodą CLIL: Library - the place culture

Zajęcia z języka hiszpańskiego metodą CLIL

Lekcja języka angielskiego metoda CLIL: The Queen - who she really is

Lekcja biologii metodą CLIL

Lekcja geografii przeprowadzona metodą CLIL

Lekcja fizyki przeprowadzona metodą CLIL

Lekcja wychowawcza przeprowadzona metodą CLIL 

Lekcja języka polskiego w języku angielskim przeprowadzona metodą CLIL

 

Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
sekretariat[at]lo.wisla.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00