Wysoki kontrast Mapa strony Czcionka mała Czcionka normalna Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej
Szukany tekst powinien być długości pomiędzy 3 a 255 znaków
Zamknij wyszukiwarkę"

TERMINY REKRUTACJI

 
TERMINY REKRUTACJI do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

 

  • 15.05-19.06.2023– rejestracja w systemie i składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru

  • 15.05-29.05.2023rejestracja w systemie i składanie wniosków do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego

  • 30.05.2023 (wtorek) -  termin próby sprawności fizycznej do klasy sportowej (piłka nożna i piłka ręczna), godz. 13:00

  • 05.06.2023 (poniedziałek) -  termin próby sprawności fizycznej do klasy MS (piłka koszykowa), godz. 15:00

  • 20.06.2023 - dodatkowy termin próby sprawnościowej (piłka koszykowa, ręczna i nożna), godz. 13:30

  • 20.06.2023 - dodatkowy termin próby sprawności fizycznej do klasy MS (piłka koszykowa), godz. 13:30

  • 23.06-10.07.2023– dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii  (lub oryginału) świadectwa ukończenia szkoły i kopii (lub oryginału) zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  • 18.07.2023 – szkoły ponadpodstawowe publikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  • 18-25.07.2023 –  dostarczenie do szkoły do której Kandydat się zakwalifikował oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia z egzaminu. 

  • 26.07.2023-  podanie przez szkoły ponadpodstawowe listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

*Uczniowie będący kandydatami do klas sportowych i mistrzostwa sportowego, niezależnie od deklarowanej preferencji powinni wziąć udział w próbie sprawności fizycznej, która stanowi podstawę do przyjęcia kandydata do w/w oddziałów.

 

 

 

 

 

Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
sekretariat[at]lo.wisla.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00