Wysoki kontrast Mapa strony Czcionka mała Czcionka normalna Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej
Szukany tekst powinien być długości pomiędzy 3 a 255 znaków
Zamknij wyszukiwarkę"

TERMINY REKRUTACJI

 TERMINY REKRUTACJI do klas pierwszych

TERMINY REKRUTACJI do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

 

  • 16.05-20.06.2022– rejestracja w systemie i składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru
  • 16.05-30.05.2022rejestracja w systemie i składanie wniosków do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego
  • 06.06.2022-  termin próby sprawności fizycznej do klasy MS (piłka koszykowa), godz. 16:00
  • 31.05.2022-  termin próby sprawności fizycznej do klasy sportowej (piłka nożna i piłka ręczna), godz. 13:30
  • 21.06.2022 – dodatkowy termin próby sprawnościowej (piłka koszykowa, ręczna i nożna) godz. 13:30
  • 27.06.2022 – dodatkowy termin próby sprawności fizycznej do klasy MS (piłka koszykowa), godz.16:00
  • 24.06-13.07.2022– dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii  (lub oryginału) świadectwa ukończenia szkoły i kopii (lub oryginału) zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 20.07.2022 – szkoły ponadpodstawowe publikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 21-28.07.2022 –  dostarczenie do szkoły do której Kandydat się zakwalifikował oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia z egzaminu. 
  • 29.07.2022-  podanie przez szkoły ponadpodstawowe listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

*Uczniowie będący kandydatami do klas sportowych i mistrzostwa sportowego, niezależnie od deklarowanej preferencji powinni wziąć udział w próbie sprawności fizycznej, która stanowi podstawę do przyjęcia kandydata do w/w oddziałów.

 

 

 

 

 

Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
sekretariat[at]lo.wisla.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00