Wysoki kontrast Mapa strony Czcionka mała Czcionka normalna Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej
Szukany tekst powinien być długości pomiędzy 3 a 255 znaków
Zamknij wyszukiwarkę"

Doradztwo zawodowe

W jaki sposób zaplanować swoją drogę edukacyjno-zawodową?

Jak dobrze wybrać zawód?

Jak ma wyglądać moja przyszłość zawodowa?

Jak wybrać szkołę i zawód w zgodzie ze sobą, ale bez oderwania od społecznych i ekonomicznych realiów?

Takie pytania zadaje sobie, każdy młody człowiek kończący szkołę ponadgimnazjalną. Decyzja w sprawie wyboru zawodu jest zadaniem trudnym, bowiem pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji. Wielu uczniów decyduje o swoim przyszłym życiu zawodowym w sposób przypadkowy i nieprzemyślany. Skutki nietrafnego wyboru mogą niekorzystnie rzutować na jakość życia, zarówno zawodowego, jak i osobistego młodego człowieka.

Podjęcie przez młodego człowieka świadomej i satysfakcjonującej decyzji edukacyjno-zawodowej wymaga sporej dojrzałości. Nie powinien to być jednorazowy akt, lecz ukierunkowany merytorycznie proces decyzyjny. Musi być on oparty na właściwym sformułowaniu celów oraz uwzględniać wszystkie niezbędne warunki trafnego wyboru.

Należą do nich :

Czynniki wewnętrzne - uwzględniające cechy osobowe, własne preferencje oraz predyspozycje zawodowe
Czynniki zewnętrzne - związane z sytuacją na rynku pracy, znajomością zawodów, systemu kształcenia, dróg zdobywania kwalifikacji zawodowych

Czynniki wewnętrzne

Właściwe poznanie siebie, swoich możliwości w istotny sposób warunkuje zadowolenie z przyszłej aktywności zawodowej, umożliwia odniesienie sukcesu. W związku z tym każdy uczeń powinien przeanalizować i umieć określić swoje:

Zainteresowania (co lubię robić a czego nie lubię? w jakie działania chętnie się angażuję jakie sprawiają mi satysfakcję?)

 • Uzdolnienia (w czym jestem dobry? czego z łatwością się uczę? jakie mam talenty?)
 • Cechy charakteru i temperamentu (np. szybkość działania, wytrwałość, zaangażowanie, odpowiedzialność, ruchliwość, opanowanie…)
 • Umiejętności
 • Motywację do nauki
 • System wartości (priorytety, uznawane przekonania itd.)
 • Stan zdrowia (ewentualne przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie)

Czynniki zewnętrzne

 • Poznanie świata zawodów – wymagania psychofizyczne, znajomość środowiska pracy, zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie, zawody pokrewne
 • Znajomość rynku pracy – aktualne tendencje, zawody „przyszłości”, branże rozwijające się
 • Struktura kształcenia się w różnych zawodach – szczeble i ścieżki kształcenia się, lokalna sieć szkół
 • Warunki finansowe kształcenia (w tym możliwości materialne rodziny, odpłatność za różne formy nauki)

Dopiero rzetelna analiza i konfrontacja wymienionych wyżej czynników pozwoli młodemu człowiekowi na podjęcie właściwej decyzji o kontynuowaniu nauki. Nieocenioną pomocą mogą być również sugestie i opinie osób z najbliższego otoczenia ucznia, tj. rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, rówieśników. Mogą one w istotny sposób ukształtować prawidłową samoocenę, wspomóc właściwe postrzeganie swoich mocnych i słabszych stron, zmotywować i zachęcić do zdobywania wyższych kwalifikacji.

Uczniowie oraz ich rodzice mogą na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie lub w Skoczowie skorzystać z profesjonalnych porad edukacyjnych i zawodowych, wspomagających opracowanie indywidualnego planu kariery (porady indywidualne, badania psychologiczne, grupowe zajęcia warsztatowe dla uczniów).

Źródło: www.ppp.cieszyn.pl

Dlaczego tak ważne jest doradztwo zawodowe?

Pamiętaj, że zmiany zachodzące we współczesnej rzeczywistości zmuszają człowieka do podejmowania wielu różnorodnych decyzji, częstokroć obarczonych dużym ryzykiem. Nie każdy jednak potrafi, czy jest w stanie dokonać samodzielnego wyboru, który byłby dla niego optymalny. Doradztwo zawodowe jest procesem, który pomaga w planowaniu i realizacji kariery edukacyjno-zawodowej.

Światowe standardy gwarantują uczniom dostępność i powszechności usług doradczych na terenie szkoły. Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego opracowane przez Komisję Europejską w roku 2000, jako jedno z sześciu głównych założeń wymienia zalecenie dotyczące profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów.

Stworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, w ramach którego prowadzone będą systematyczne działania, pomagające uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji zawodowych (osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości), które umożliwią przygotowanie do wejścia na rynek pracy i złagodzą start zawodowy, to cel którego realizacja niesie wiele korzyści. Uczeń i jego rodzice, dzięki temu w każdej chwili mieliby zapewniony dostęp do rzetelnej informacji edukacyjnej i zawodowej, i nie byliby osamotnieni w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-zawodowych.

Wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale jest to proces rozwojowy i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat. U podstawy wprowadzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególnie ważną role, w kształtowaniu decyzji zawodowych uczniów. Dlatego WSDZ oraz osoby odpowiedzialne za jego realizację, stwarzają uczniom realną możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej.

Dlatego nie zwlekaj i już dziś umów się na indywidualne lub grupowe zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej.

Doradztwo Zawodowe w szkole – klucz do kariery

Drogi uczniu i uczennico jeśli chcesz:

 • rozpoznać swoje predyspozycje i preferencje zawodowe
 • dowiedzieć się, gdzie warto studiować
 • poznać czynniki, którymi kierujemy się wybierając zawód
 • zaplanować swoją karierę edukacyjno-zawodową
 • poznać tajniki autoprezentacji i tworzenia dokumentów aplikacyjnych
 • wiedzieć czego oczekuje od ciebie współczesny rynek pracy

to koniecznie spotkaj się z doradcą zawodowym.

Możesz umówić się z doradcą zawodowym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie lub Skoczowie, albo ustalić spotkania w szkole. Na terenie naszej szkoły prowadzone są zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej.

Poniżej ciekawe i ważne dla ciebie strony internetowe, na których możesz znaleźć informacje o zawodach, uczelniach, rynku pracy itp.

Bardzo ważne linki:

www.uczelnie.pl

www.kluczdokariery.pl

www.perspektywy.pl

www.rynekpracy.pl

www.pup.cieszyn.pl

www.ppp.cieszyn.pl

Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
sekretariat[at]lo.wisla.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00