Wysoki kontrast Mapa strony Czcionka mała Czcionka normalna Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej
Szukany tekst powinien być długości pomiędzy 3 a 255 znaków
Zamknij wyszukiwarkę"

Zasady rekrutacji

Nabór prowadzony jest elektronicznie slaskie.edu.com.pl

Prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie szkoły

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu elektronicznego)
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • deklaracja uczestnictwa w zajęciach religii/etyki/WDŻR ( w załączniku)
  • 2 zdjęcia
  • karta zdrowia
  • w klasie sportowej i mistrzostwa sportowego: zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • kandydat do klasy sportowej lub mistrzostwa sportowego musi złożyć zgodę rodziców na przyjęcie do w/w klas

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji na temat zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025

 

 

 

 

Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
sekretariat[at]lo.wisla.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00