Wysoki kontrast
Mapa strony
Czcionka mała
Czcionka normalna
Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady rekrutacji

Nabór prowadzony jest elektronicznie slaskie.edu.com.pl

Prosimy o składanie wniosków osobiście w sekretariacie szkoły lub wysłanie na adres mailowy rekrutacja@lo.wisla.pl

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu elektronicznego)
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 2 zdjęcia
  • karta zdrowia
  • w klasie sportowej i mistrzostwa sportowego: zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej, zaliczenie testu sprawności fizycznej.

 

 

 

 

 

Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00