Wysoki kontrast Mapa strony Czcionka mała Czcionka normalna Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej
Szukany tekst powinien być długości pomiędzy 3 a 255 znaków
Zamknij wyszukiwarkę"

Obiady

Szanowni Rodzice

 

Uczniowie I LO im. Pawła Stalmacha mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej przy SP nr 1 w Wiśle.

 

Posiłki są wydawane w dniach nauki szkolnej o godzinie 12:10, podczas długiej przerwy obiadowej. W tym czasie ze stołówki korzysta tylko młodzież LO.

 

Wysokość opłaty za jeden posiłek wynosi 8,50zł (wysokość opłaty może ulec zmianie).

 

 

Osobą do kontaktu w sprawie posiłków jest: Edyta Cieślar – pedagog szkolny

 

Opłaty za posiłek na dany miesiąc dokonuje się poprzez wpłatę na wskazany przez szkołę rachunek bankowy.

 

VeloBank S.A. Wydział Operacji w Jastrzębiu Zdroju

Nr 50 1560 0013 2015 1805 4000 0007

 

W tytule zapłaty należy zamieścić:

  1. skrótową nazwę szkoły: LO Wisła,
  2. imię i nazwisko ucznia/uczennicy
  3. klasę do której uczęszcza
  4. miesiąc za który dokonuje się opłaty (np. wrzesień 2023)

 

 

Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do 10 dnia każdego miesiąca, za który opłata jest wnoszona. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

 

Odliczeń dokonuje się tylko po wcześniejszym powiadomieniu o nieobecności korzystającego ze stołówki (najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.00.). Odliczeniu podlegają nieobecności dłuższe niż jeden dzień (jednodniowe nieobecności nie są uwzględniane).

W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu.

 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące korzystania ze stołówki znajdują się w Regulaminie Stołówki Szkolnej.

 

 

Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
sekretariat[at]lo.wisla.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00