Wysoki kontrast Mapa strony Czcionka mała Czcionka normalna Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej
Szukany tekst powinien być długości pomiędzy 3 a 255 znaków
Zamknij wyszukiwarkę"

Projekt STALMACHA wyróżniony

W okresie od 31.12.2015 do 31.12.2016 nasza Szkoła realizowała projekt Erasmus+ Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej pod nazwą "Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem innowacyjnych metod aktywizujących" finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu kadra ucząca wzięła udział w 2-tygodniowych szkoleniach językowo-metodycznych w Wielkiej Brytanii, podczas których nauczyciele podnosili swoje kompetencje językowe oraz poznali metodę nauczania CLIL. Przeprowadzono 30 godzin nauczania tą metodą na różnych przedmiotach. Raport końcowy z realizacji projektu uzyskał ocenę bardzo dobrą i został wyróżniony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako przykład dobrej praktyki. Szczególnie wysoko oceniono bardzo dobrze przygotowany i przeprowadzony etap upowszechniania rezultatów projektu ze względu na szereg działań promujących projekt w obrębie szkoły i poza nią. W ocenie Fundacji działania realizowane w ramach projektu jednoznacznie odpowiedziały na zdefiniowane potrzeby nauczycieli i szkoły oraz znacząco podniosły poziom i jakość procesu nauczania.

Galeria

obraz1-kopiowanie.jpg
Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
sekretariat[at]lo.wisla.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00