Wysoki kontrast Mapa strony Czcionka mała Czcionka normalna Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej
Szukany tekst powinien być długości pomiędzy 3 a 255 znaków
Zamknij wyszukiwarkę"

Punkt Interwencji Kryzysowej

Punkt Interwencji Kryzysowej

43-400 Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3

Czynny w godz.:
poniedziałek - 8.00-16.00
wtorek - 8.00-17.00
środa - 8.00-16.00
czwartek - 8.00-16.00
piątek - 8.00-15.00

Telefon kontaktowy: 33 479 53 54

Zgłaszanie interwencji zewnętrznych: 699 971 024

Zadaniem Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK) jest:

Udzielanie specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego i prawnego osobom i rodzinom w kryzysie lub stanie przedkryzysowym, w tym m. in. w sytuacji:

  • problemów rodzinnych,
  • samobójstwa,
  • kryzysów w związkach,
  • napadu, gwałtu,
  • wypadków komunikacyjnych, katastrof, pożarów,
  • utraty osobistej,
  • kryzysów rozwoju osobistego.

Interwencja kryzysowa, która stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego.

PIK niesie pomoc w formie kontaktu telefonicznego, bezpośredniego kontaktu w swojej siedzibie oraz interwencji wyjazdowych. Ponadto współpracuje ze służbami oraz instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny z terenu powiatu cieszyńskiego bez względu na posiadany dochód. Pomoc udzielana w PIK jest bezpłatna.

Zadanie realizowane jest na zlecenie Powiatu Cieszyńskiego przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie i finansowane jest ze środków otrzymanych z Powiatu Cieszyńskiego.

 

Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
sekretariat[at]lo.wisla.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00