Wysoki kontrast Mapa strony Czcionka mała Czcionka normalna Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej
Szukany tekst powinien być długości pomiędzy 3 a 255 znaków
Zamknij wyszukiwarkę"

POMOC DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

 

Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające do zachowań wbrew woli danej osoby w szczególności narażające na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Widziana jest z różnych perspektyw: moralnej, społecznej, psychologicznej, prawnej, zawsze jest przestępstwem.

Jeśli szukasz pomocy, wsparcia lub porady poniżej zamieszczam listę instytucji, gdzie możesz zwrócić się o pomoc.

 

 1. NAJBLIŻSZY OŚRODEK – POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE, W CIESZYNIE.

Cieszyn ul. Mała Łąka 17a.

Tel. 33 851 29 29

 

 1. OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
  „NIEBIESKA LINIA”
  22 668 70 00
  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 1. TELEFON ZAUFANIA  DS. PRZEMOCY W RODZINIE
  33 851 29 29
  czynny codziennie w godzinach 19.00 – 7.00 w
  „Powiatowym Ośrodku Wsparcia”
  dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
  ul. Mała Łąka 17a, 43-400 Cieszyn

 

 1. Komisariatu Policji w Wiśle

Wisła, ul. 1 Maja 44a
Tel. 47 857 37 10

 

 1. Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle Wisła, pl.B.Hoffa3  
  33 855 35 53

 

 1. Ogólnopolski Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

Tel. 116 111 (bezpłatny, czynny całą dobę)

 

 1. Centrum Zdrowia Psychicznego (telefoniczna pomoc psychologiczna)

Tel. 33 854 92 00 wew. 555 oraz 556 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. Od 8:00 do 18:00)

 

 1. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

czynny w godz.:

poniedziałek - 8.00-16.00
wtorek - 8.00-17.00
środa - 8.00-16.00
czwartek - 8.00-16.00
piątek - 8.00-15.00

 

Tel. 33 479 53 54

Adres: Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3

Zgłaszanie interwencji zewnętrznych: 699 971 024

http://www.pcprcieszyn.ox.pl/interwencja-kryzysowa-i-poradnictwo-specjalistyczne

 1. Warto również skorzystać z ogólnopolskich materiałów przygotowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich:

„Osobisty plan awaryjny” - krótki poradnik zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą, dostępny pod adresami:

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii?fbclid=IwAR0L2Rmmuv-1dkKGPxE30NDIGNbjV23DQdwKMNGisIIdp74blBYjkgiHdLg

 

„Twój Parasol” (https//twojparasol.com/) bezpłatna aplikacja mobilna, umożliwiająca m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, szybkie wybieranie telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, zawierająca również bazę organizacji oferujących wsparcie oraz materiały edukacyjne.

 

 

Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
sekretariat[at]lo.wisla.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00