Wysoki kontrast Mapa strony Czcionka mała Czcionka normalna Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej
Szukany tekst powinien być długości pomiędzy 3 a 255 znaków
Zamknij wyszukiwarkę"

Klasa sportowa

KLASA DLA AKTYWNYCH

Lubisz aktywność fizyczną, interesuje cię zarządzanie w sporcie lub chcesz podróżować, to zapraszamy Cię na rozszerzenie sportowe!

 

 

Oddział sportowy z rozszerzoną biologią, geografią. W oddziale tym jest 10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo.

Oddział sportowy będzie ukierunkowany przede wszystkim na rozwój umiejętności piłkarskich (piłka nożna i piłka ręczna). Zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia w klubach sportowych będą skorelowane. 

Co będzie brane pod uwagę przy rekrutacji do oddziału sportowego:

1. wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii,

3. szczególne osiagnięcia zapisane na świadectwie ukończenia szkoły,

4. ukończenie szkoły z wyróżnieniem,

5. wynik próby sprawności fizycznej.

Szczegółowy opis zasad rekrutacji znajduje się w Regulaminie Rekrutacji LO Wisła 

Kandydaci do klas sportowych dodatkowo dołączają orzeczenie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców (załącznik).

 

Uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego obowiązują ustalone przez Kuratora Oświaty terminy z rekrutacji: od 17.05.2021 do 31.05.2021

(do godz. 15.00) oraz zaliczenie próby sprawności fizycznej. Test sprawności fizycznej do klasy sportowej odbędzie się w dwóch terminach.  

I termin: 8 czerwca 2021 godz. 13.45 (wtorek) -   zbiórka w budynku LO w Wiśle!

II  termin: 24 czerwca 2021 godz. 16.00 (czwartek) -   zbiórka w budynku LO w Wiśle! Termin jest dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do próby sprawności fizycznej w terminie podstawowym.

 

Nasi uczniowie po tym rozszerzeniu najczęściej wybierają następujące kierunki studiów: fizjoterapia, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, turystyka i rekreacja, ratownictwo medyczne, trener personalny.

Klasa jest objęta patronatem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Bądź z nami na bieżąco!!!

www.lowisla.pl

www.facebook.com/lostalmach

 

ZASADY PRZYJĘCIA DO KLASY SPORTOWEJ

Kandydat do klasy sportowej musi:

a) przedstawić opinię lekarską, potwierdzającą bardzo dobry stan zdrowia wydaną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) przedstawić pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej (do pobrania na stronie szkoły).

c) zaliczyć próby sprawności fizycznej ustalone przez komisję rekrutacyjną, tzn. uzyskać minimum 65 punktów,

Za próbę sprawności fizycznej kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów,

1) test sprawności ogólnej ( skoczność, T- test) – do uzyskania maksymalnie 80 punktów,

2) test umiejętności technicznych w zakresie danej dyscypliny sportowej do uzyskania maksymalnie 120 punktów,

Galeria

50418423-2148398588516701-1554432386219900928-n.jpg 42221066-1989718424384719-6866774239463079936-n.jpg 42137695-1989718347718060-6720143269998624768-n.jpg 28276495-1729505723739325-275500208235296631-n.jpg img-0608-kopiowanie.jpg img-0597-kopiowanie.jpg img-0003-kopiowanie.jpg img-0001-kopiowanie.jpg
Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00