Wysoki kontrast Mapa strony Czcionka mała Czcionka normalna Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej
Szukany tekst powinien być długości pomiędzy 3 a 255 znaków
Zamknij wyszukiwarkę"

Stypendia dla Młodzieży

 

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mają przyjemność ponownie zaprosić do składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych, artystycznych na rok szkolny 2021/2022.

Rada Funduszu Stypendialnego podjęła decyzję, że stypendia fundowane w całości przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości tj. 900zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści ( studenci I roku uczelni artystycznych) mogą ubiegać się o stypendium artystyczne w wysokości 2700zł na rok.

Uwaga! W tym roku nie będą rozpatrywane wnioski absolwentów ubiegających się o stypendium macierzowe dla studentów pierwszego roku studiów dziennych, a także wnioski o nagrodę specjalną ze względu na małą ilość środków finansowych jakimi dysponuje nasze Stowarzyszenie.

 

Informujemy, że Macierz Ziemi Cieszyńskiej ponownie złożyła wniosek do Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) „Dyplom z Marzeń”. Zakwalifikowanie się do programu pozwoli nie tylko znacząco zwiększyć wysokość stypendium dla studenta do 7000zł/ rok, ale ułatwi również najzdolniejszej młodzieży staranie się o stypendium na drugim roku studiów oraz o stypendia i staże zagraniczne.

Udział w ogólnopolskim programie spowodował, że zmianie uległy zasady i kryteria przydzielania stypendiów oraz terminy składania wniosków. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych, do ubiegania się o stypendium pomostowe uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę średnią w 2021 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  2. b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XX edycji Programu,
  3. c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl.
  4. d) pochodzą z rodzin , w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  5. e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

 

W związku z takim układem proponowanych stypendiów serdecznie prosimy o składanie wniosków, wraz z załącznikami, w siedzibie Zarządu Głównego MZC / ul. Stalmacha 14 w Cieszynie / w terminie do 19 sierpnia 2021r.

 

Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków
o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej zamieszczone są  (i są do pobrania) na naszej stronie internetowej: www.macierz.cieszyn.pl

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych („Dyplom z marzeń”) dla studentów w roku akademickim 2021/22, zamieszczony jest już na stronie internetowej:
www.stypendia-pomostowe.pl, (formularze wniosków do wypełnienia on-line będą na stronie Fundacji od 01 lipca 2021r., zamknięcie aplikacji on-line nastąpi 16 sierpnia 2021r. o godz. 16.00; adres e-mail fep@ fep.lodz.pl ; tel. 42 6325991

 

Galeria

logo-stalmach-rgb.jpg
Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00