Wysoki kontrast
Mapa strony
Czcionka mała
Czcionka normalna
Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady rekrutacji

Nabór prowadzony jest elektronicznie slaskie.edu.com.pl

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu elektronicznego)
  • świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty
  • 2 zdjęcia
  • karta zdrowia
  • w klasie sportowo- ratowniczej: zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej, zaliczenie testu sprawności fizycznej.

 

Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00