facebook
E-dziennik

Zasady rekrutacji 2017/2018

Nabór prowadzony jest elektronicznie slaskie.edu.com.pl

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły ( wydrukowany z systemu elektronicznego)
  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 2 zdjęcia
  • karta zdrowia
  • w klasie sportowo- ratowniczej: zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej, zaliczenie testu sprawności fizycznej

bip
Dane Adresowe:
43-460 Wisła
Plac B.Hoffa 5
Tel. +48 33 855 20 44
www.lowisla.pl
lowisla@op.pl