Wysoki kontrast
Mapa strony
Czcionka mała
Czcionka normalna
Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej

TERMINY REKRUTACJI

 Terminy rejestracji i składania wniosków są ustalone przez Kuratora Oświaty

 

13.05-25.06.2019rejestracja w systemie i składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru

13.05-22.05.2019 - rejestracja w systemie i składanie wniosków w szkole z oddziałami sportowymi (np. LO Wisła)

23-24.05.2019 -  termin próby sprawności fizycznej do klasy sportowej (LO Wisła) - obowiązkowy

21.06-25.06.2019 – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia szkoły i kopii zaświadczenia z egzaminu

16.07.2019 – szkoły ponadpodstawowe publikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16-24.07.2019 – dostarczenie do szkoły do której Kandydat się zakwalifikował oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia z egzaminu.

25.07.2019 -  podanie przez szkoły ponadpodstawowe listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od 26.07.2019 – rozpoczęcie uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00