facebook
E-dziennik

Patronat AWF Katowice

W dniu 13.10.2105 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach objęła Patronatem ZSO im. Pawła Stalmacha w Wiśle. Zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy: Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice, reprezentowaną przez Rektora - prof. dr hab. Adama Zająca a Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 5, 43-460 Wisła, reprezentowanym przez Dyrektora – mgr Danutę Kozyrę. Uroczystość tę zaszczycili swoja obecnością :Starosta Powiatu Cieszyńskiego-Janusz Król, Naczelnik Wydziału Edukacji - Maria Pindur, Członek Zarządu powiatowego-Lila Salachna-Brzoza oraz Prorektor -prof. dr. hab Teresa Socha i Dyrektor Biura Rektora dr Krzysztof Nowak.

Niniejsze porozumienie zostało zawarte w celu podjęcia współpracy i rozwoju kontaktów między AWF Katowice i ZSO im. Pawła Stalmacha w Wiśle w sferze działań dydaktycznych, w zakresie szkolenia sportowego, promocji, rekreacji, turystyki, zdrowego stylu życia oraz badań naukowych w zakresie kultury fizycznej. Ponadto celem porozumienia jest stworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży licealnej w zakresie zdrowia i sprawności fizycznej.

1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach będzie wspomagać ZSO im. Pawła Stalmacha W Wiśle w zakresie przeprowadzania procesu diagnostycznego i selekcji uczniów przy naborze do klas sportowych oraz systematycznej kontroli ich postępów sportowych po kolejnych etapach szkolenia.

2. Uczelnia w ramach współpracy będzie przedstawiać i udostępniać kadrze szkoleniowej szkoły najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie treningu sportowego, żywienia i suplementacji w sporcie, diagnozowania wysiłku fizycznego i innych zagadnień związanych z wyczynowym uprawianiem sportu.

3. Uczelnia włączy się w prowadzenie badań naukowych pod kątem rozwoju psychomotorycznego w wybranych grupach selekcyjnych.

4. Pracownicy Uczelni będą wspomagać tworzenie autorskich programów nauczania oraz będą współpracować przy prowadzeniu uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo w ramach realizacji Indywidualnego Toku Nauki.

5. Akademia w miarę swoich możliwości będzie zapraszać uczniów liceum do zwiedzania swoich obiektów dydaktycznych oraz do zapoznania się z zapleczem naukowo-badawczym i sportowym w ramach tzw. dni otwartych.

6. Akademia będzie przesyłać do szkoły w ramach współpracy kwartalnik uczelniany „Rekord”.

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących zobowiązuje się do udostępniania swoich grup treningowych na potrzeby badań naukowych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni.

8. Szkoła w ramach współpracy umożliwi studentom Uczelni odbywanie praktyk programowych na swoich obiektach.

9. Szkoła będzie promować Uczelnię, jej kierunki kształcenia i osiągnięcia w swoim środowisku.

Stalmach z wizytą na AWF

W piatek 4 listopada 2016r klasy pierwsze odwiedziły Planetarium w Chorzowie, gdzie wzięły udział w lekcji astronomii „Jesienne niebo nad Śląskiem”. Po obejrzeniu interesującego pokazu klasa sportowa udała się na Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. Tam uczniowie zwiedzili zakład badań wydolnościowych, gdzie każdy miał okazję poddać się badaniu pomiaru masy i składu ciała (BM, FM, FFM, BMI, TBW) metodą impedancji elektrycznej. Następnie uczniowie Stalmacha zwiedzili AWF. Do Wisły wszyscy wrócili w wspaniałych nastrojach.

Wizyta na Akademii Wychowania Fizycznego

Dnia 04.02.2016 r. grupa uczniów LO im. Pawła Stalmacha miała okazję uczestniczyć w wyjeździe na Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Zaraz po przyjeździe zostaliśmy zaproszeni na salę wykładową gdzie przywitał nas rektor uczelni prof. dr hab. Adam Zając. Zapoznaliśmy się tam także z procesem rekrutacji i strukturą działania AWF-u. Następnie mieliśmy okazję uczestniczyć w ciekawych wykładach , które dotyczyły " zagrożeń w sporcie " oraz " treningu motorycznego i siłowego ". Zobaczyliśmy także basen oraz halę sportową , gdzie czekała na nas kolejna atrakcja: pokaz snowboardzistów z AWF-u.
Na pożegnanie otrzymaliśmy upominki. Zadowoleni i podekscytowani wróciliśmy bezpiecznie do domu.


bip
Dane Adresowe:
43-460 Wisła
Plac B.Hoffa 5
Tel. +48 33 855 20 44
www.lowisla.pl
lowisla@op.pl