facebook
E-dziennik

Liceum dla dorosłych

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM dla DOROSŁYCH
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle
Do klasy 1 trzyletniego zaocznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych będą przyjmowani absolwenci gimnazjów lub szkół zawodowych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie winni złożyć w sekretariacie szkoły podanie oraz świadectwo
(lub potwierdzoną kopię) ukończenia szkoły w dniach od 27 czerwca 2014r. do 25 sierpnia 2014r.

O przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.

Rozmowa odbędzie się dnia 27 sierpnia 2014r.

28 sierpnia 2014r. zostanie ogłoszona lista przyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona do 31 sierpnia 2014r.

Nauka w Liceum dla Dorosłych jest bezpłatna. Zajęcia odbywać się będą w piątki (popołudniu)
i soboty. Ukończenie liceum daje wykształcenie średnie oraz szansę na zdanie egzaminu maturalnego. Od klasy drugiej nauka na poziomie rozszerzonym obejmuje geografię i wiedzę o społeczeństwie.

ZAPRASZAMY!
bip
Dane Adresowe:
43-460 Wisła
Plac B.Hoffa 5
Tel. +48 33 855 20 44
www.lowisla.pl
lowisla@op.pl