facebook
E-dziennik

Lekcje w języku angielskim metodą CLIL

Zajęcia geografii prowadzone metodą CLIL

"Environmental problems: Acid rain and Global Warming" te zagadnienia zdominowały zajęcia geografii w klasie 3ab w dniu 13.10.2016r., prowadzone metodą CLIL. Uczniowie zapoznali się z przyczynami tych zjawisk i rozważali, jakie konsekwencje dla środowiska oraz człowieka niosą zagrożenia związane z emisją gazów i pyłów do atmosfery.

Kolejna lekcja metodą CLIL.

W klasie 3b mgr Joanna Sobczyk przeprowadziła lekcję języka angielskiego metodą CLIL.
Młodzież utrwalała słownictwo z działu technika, w formie zaciętej rywalizacji grupowej. Podczas zajęć uczniowie w pełni opanowali słownictwo z tego trudnego działu.

Lekcje biblioteczne metodą CLIL.

W klasach 1a i 1b, mgr Krystyna Cieślar przeprowadziła lekcje biblioteczne metodą CLIL: Library - the place culture.

Lekcje języka hiszpańskiego metodą CLIL

Zajęcia z języka hiszpańskiego metodą CLIL zostały przeprowadzone w klasie 1a, 3.10. 2016. Anna Cieślar wraz z uczniami przeniosła się na "Kongres Międzynarodowy", gdzie nawiązywali znajomości w dwóch językach.

Lekcja angielskiego metodą CLIL

W klasie 2a, mgr Barbara Szalbot przeprowadziła a lekcję języka angielskiego metoda CLIL: The Queen - who she really is.

Lekcja biologii metodą CLIL

Lekcja biologii metodą CLIL. W klasie 2a, 28 września 2016r, mgr Anna Wąsowicz przeprowadziła lekcję biologii metodą CLIL poznaną podczas kursu w Anglii. Tematem lekcji była - budowa i znaczenie węglowodanów.

Lekcje fizyki metodą CLIL

W dniach 21 i 28 września uczniowie klas 1a, 1b, 3a i 3b uczestniczyli w lekcjach fizyki, które przeprowadził mgr Łukasz Grubecki z wykorzystaniem metody CLIL. Tematy zajęć obejmowały: Liczby, Fazy Księżyca, Układ Słoneczny

Lekcja geografii w języku angielskim metodą CLIL

Lekcje geografii w języku angielskim przeprowadziła w klasach 1a i 1b mgr Edyta Cieślar. Temat zajęć prowadzonych metodą CLIL brzmiał: Rozmieszczenie ludności i gęstość zaludnienia na świecie.

Lekcja wychowawcza metodą CLIL

Lekcja wychowawcza na temat: Cierpienie nauczycielem życia - historia Joni Eareckson. Zajęcia w języku angielskim w kl. 3b poprowadziła mgr Elżbieta Śliwka z wykorzystaniem metody CLIL.

Lekcje języka polskiego metodą CLIL

Lekcje języka polskiego w języku angielskim w klasie 1a przeprowadzone metodą CLIL przez mgr Elżbietę Śliwkę na temat dydaktycznego charakteru przypowieści biblijnych oraz obrazu cierpienia w księdze Hioba.


bip
Dane Adresowe:
43-460 Wisła
Plac B.Hoffa 5
Tel. +48 33 855 20 44
www.lowisla.pl
lowisla@op.pl