facebook
E-dziennik

Klasa sportowa

KLASA DLA AKTYWNYCH

Lubisz aktywność fizyczną, interesuje cię zarządzanie w sporcie lub chcesz podróżować, to zapraszamy Cię na rozszerzenie sportowe!

Oddział sportowy z rozszerzoną biologią, geografią, językiem angielskim. W oddziale tym jest 10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo.

Przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum będą przeliczane na punkty to:

  • język polski,
  • język angielski,
  • matematyka,
  • wychowanie fizyczne.

Kandydaci do klas sportowych dodatkowo dołączają orzeczenie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców (załącznik).

Uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego obowiązują ustalone przez Kuratora Oświaty terminy z rekrutacji


(od 18.05.2018 do 04.06.2018)


oraz zaliczenie próby sprawności fizycznej. Test sprawności fizycznej do klasy sportowej odbędzie się w dwóch terminach, 11.06.2018 i 14.06.2018 o godz. 13.00, zbiórka w budynku LO w Wiśle!

Nasi uczniowie po tym rozszerzeniu najczęściej wybierają następujące kierunki studiów: fizjoterapia, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, turystyka i rekreacja, ratownictwo medyczne, trener personalny.

Klasa jest objęta patronatem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Bądź z nami na bieżąco!!!

www.lowisla.pl

www.facebook.com/lostalmach

ZASADY PRZYJĘCIA DO KLASY SPORTOWEJ

Kandydat do klasy sportowej musi:

a) przedstawić opinię lekarską, potwierdzającą bardzo dobry stan zdrowia wydaną przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,

b) przedstawić pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej (do pobrania na stronie szkoły).

c) zaliczyć próby sprawności fizycznej ustalone przez komisję rekrutacyjną, tzn. uzyskać minimum 20 punktów,

Za próbę sprawności fizycznej kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów,

1) test sprawności ogólnej ( skoczność, T- test) – do uzyskania maksymalnie 40 punktów,

2) test umiejętności technicznych w zakresie danej dyscypliny sportowej do uzyskania maksymalnie 60 punktów,

d) próba sprawności fizycznej odbędzie się:


bip
Dane Adresowe:
43-460 Wisła
Plac B.Hoffa 5
Tel. +48 33 855 20 44
www.lowisla.pl
lowisla@op.pl