facebook
E-dziennik

Zasady rekrutacji 2018/2019

Nabór prowadzony jest elektronicznie slaskie.edu.com.pl

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły ( wydrukowany z systemu elektronicznego)
  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 2 zdjęcia
  • karta zdrowia
  • w klasie sportowo- ratowniczej: zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej, zaliczenie testu sprawności fizycznej . Test sprawności fizycznej do klasy sportowej odbedzie sie w dwóch terminach 11.06.2018 i 14.06.2018 o godz. 13.00, zbiórka w budynku LO w Wiśle!

bip
Dane Adresowe:
43-460 Wisła
Plac B.Hoffa 5
Tel. +48 33 855 20 44
www.lowisla.pl
lowisla@op.pl